กิจกรรม

 
 
Switch Thumb
 • กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับผู้แทนเครือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ให้การต้อนรับผู้แทนเครือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมถึงแผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต 

 • รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาไทย - จีน ประจำปี 2560 จัดขึ้นโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ระหว่างวันที่ 12 – 19 กันยายน 2560

 • กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน 2017 China Anhui Famous High Quality Agriculture Products & Agricultural Industrialization Trade Fair (Hefei)

  เมื่อวันที่ 14 - 15 กันยายน 2560 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และคณะ ได้เดินทางเยือนนครเหอเฝย มณฑลอานฮุย เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดงาน 2017 China Anhui Famous High Quality Agriculture Products & Agricultural Industrialization Trade Fair (Hefei) ตามคำเชิญของสำนักงานการต่างประเทศมณฑลอานฮุย โดยมีกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ต่างชาติ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าร่วมด้วย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ มาเลเซีย และอาร์เจนตินา เป็นต้น ในการนี้ คณะกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ต่างชาติฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ใหญ่ของมณฑลอานฮุย คือ นายฟาง ชุนหมิง รองผู้ว่าการมณฑลอานฮุย และนายหวาง หมินเซิง รองนายกเทศมนตรีนครเหอเฝย

 • กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พบหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศเมืองอี้อู มณฑลเจ้อเจียง

  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้  ได้ให้การต้อนรับ นายหวง เหว่ยหยง ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศเมืองอี้อูและคณะ ซึ่งเดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศไทย-เมืองอี้อู โดยนายหวงฯ กล่าวว่า ประเทศไทยจัดเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของเมืองอี้อู และประสงค์จะขยายความร่วมมือกับประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้เชิญฝ่ายไทยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เมืองอี้อูจะจัดขึ้น  ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ยินดีและแสดงความพร้อมที่จะช่วยประชาสัมพันธ์เมืองอี้อูให้หน่วยงานและผู้ประกอบการไทยรับทราบ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเมืองอี้อู

 • กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางพุทธศาสนาระหว่างวัดสัมพันธวงศ์และเกาะผู่โถวซาน วันที่ 27- 28 สิงหาคม 2560

  เมื่อวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2560 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางพุทธศาสนาระหว่างวัดสัมพันธวงศ์และเกาะผู่โถวซาน 

 • กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าร่วมงาน 10th Hangzhou International Day

  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนครหางโจว (China Council for the Promotion of International Trade : CCPIT) ให้เข้าร่วมงาน 10th Hangzhou International Day ณ นครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง โดยผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวประกอบด้วยกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ต่างชาติ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เช่น ออสเตรีย นิวซีแลนด์
  อาร์เจนติน่า และประเทศอาเซียน คือ กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้พบกับนายจ้าว อีเต๋อ (Zhao Yide) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์นครหางโจว นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาดูงานที่หมู่บ้านกองทุน
  ยู่หวงซานหนาน (Yuhang Shannan Fund Town) หมู่บ้านอินเทอร์เน็ตปินเจียง (Binjiang Internet-of-Things Town) และบริษัท Dahua Technology จำกัด

 • กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้นำคณะเข้าพบหารือกับคณะกรรมการบริหารเขตนิคมเทคโนโลยีชั้นสูงจางเจียง และบริษัทเทียนเทียนกั่วหยวน (Fruitday) จำกัด

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้นำคณะเข้าพบหารือกับนายหลี่ จิ่งเย่ (Li Jingye) รองประธาน คณะกรรมการบริหารเขตนิคมเทคโนโลยีชั้นสูงจางเจียง (Zhang Jiang High Tech Park) เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเขตนิคมเทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรมของนครเซี่ยงไฮ้ และต่อมา ได้พบหารือกับนายจ้าว กั๋วจาง (Zhao Guazhang) ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทเทียนเทียนกั่วหยวน (Fruitday) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคมฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนการนำเข้าผลไม้จากประเทศไทย

 • กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เดินทางเยือนอำเภอฉวนอัน นครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง

  เมื่อวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2560 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และคณะ ได้รับเชิญจากสำนักงานการต่างประเทศมณฑลเจ้อเจียงให้เดินทางเยือนอำเภอฉวนอัน นครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายต่ง หยู่หมิน นายอำเภอฉวนอัน พร้อมด้วยนายจิน หย่งฮุย อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลเจ้อเจียง โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับอำเภอ ฉวนอัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยว และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 • กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับผู้แทนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ให้การต้อนรับ นายหลิว เจี้ยนโจว รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยขั้นสูงนครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Advanced Research Institute - SARI) สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences - CAS) และคณะ ซึ่งเดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือด้านนวัตกรรม CAS ประจำประเทศไทย (CAS Innovation Cooperation Centre) และหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับสถานกงสุลใหญ่ ฯ เพื่อขยายความร่วมมือต่อไปในอนาคต

 • รองกงสุลใหญ่ฯ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการ สำนักงานการต่างประเทศเมืองหวยอัน เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมืองหวยอัน

  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยนางสาวพจนา กงสุลฝ่ายวัฒนธรรมและพิธีการทูต ได้ให้การต้อนรับนายจาง เฮ่า

 • กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับผู้แทนหอการค้าเมืองเวินโจวในนครเซี่ยงไฮ้

  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ให้การต้อนรับนางลี่ เป้ยเหล่ย เลขาธิการหอการค้าเมืองเวินโจวในนครเซี่ยงไฮ้ และคณะ ซึ่งเดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย – จีน และโอกาสทางการลงทุนในประเทศไทย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับสถานกงสุลใหญ่ ฯ เพื่อขยายความร่วมมือต่อไปในอนาคต

 • รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พบหารือกับผู้บริหารสายการบินสปริงแอร์ไลน์ประเทศไทย

                เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นาง Yu Jiali ผู้จัดการทั่วไปเครือสปริงกรุ๊ปสาขาประเทศไทย และนายเอกลักษณ์ งิ้วพรม ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทสายการบินสปริงแอร์ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าพบนางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เพื่อเยี่ยมคารวะ และหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สายการบินให้กับคนไทยในประเทศจีน อาทิ บริษัทและหน่วยงานของไทย เนื่องจากทางสายการบินมีจุดแข็งที่ราคาถูกและบริการที่ดี รองกงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่ายินดีให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์สายการบินผ่านทางช่องทางต่างๆ ของสถานกงสุลใหญ่ เช่น ในงานซึ่งจัดโดยสมาคมนักเรียนไทย งาน Thai Day เป็นต้น

               

 • รองกงสุลใหญ่ฯ เปิดงาน Thai Taste, Taste of Passion และสาธิตการทำอาหารไทย

  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thai Taste, Taste of Passion ณ ห้างสรรพสินค้าCentury Mart เมืองหางโจว  รองกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวเปิดงานโดยได้ประชาสัมพันธ์อาหารไทย และสาธิตวิธีการทำต้มยำกุ้ง ซึ่งเป็นอาหารไทย 1 ใน 7 อย่างที่ติดอันดับอาหารเลิศรส 50 อย่างของโลก โดยมีนาง Wu Guiying ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมณฑลเจ้อเจียง และทีมประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

 • การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

  มื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. สกญ. ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้  โดยมีนางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สกญ. ทีมประเทศไทย นักธุรกิจไทย ตลอดจนชุมชนชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียง ประมาณ 50 คน โดยทุกคนร่วมกันแต่งกายด้วยสีฟ้าอ่อน ในพิธีประธานได้กล่าวนำถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นชุมชนชาวไทยได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ

 • การจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้า        สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

  เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องเอนกประสงค์ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รักษาการกงสุลใหญ่เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วยการอ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล การสวดมนต์ การนั่งสมาธิเพื่อถวายพระราชกุศลและพระพรชัยมงคล 

 • รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าร่วมพิธีปิดค่ายมิตรภาพเยาวชนนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 13 และรับชมการแสดงชุด “ราชพฤกษ์” โดยคณะเยาวชนไทย

  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการค่ายมิตรภาพเยาวชนนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 13 (13th Shanghai International Youth Interactive Camp) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซี่ยงไฮ้ โดยมีนางจิ่ง ยิ๋ง รองประธานสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศแห่งนครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับ

 • กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานฝ่ายไทยในการประชุมคณะทำงานระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กับมณฑลเจียงซู ครั้งที่ 2

  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เป็นประธานฝ่ายไทย ร่วมกับนายหวง ซีเฉียง รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลเจียงซู ประธานฝ่ายเจียงซู ในการประชุมคณะทำงานระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กับมณฑลเจียงซู ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม Sofitel Galaxy Nanjing นครหนานจิง มณฑลเจียงซู  โดยผู้เข้าร่วมฝ่ายไทยประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้  ผู้เข้าร่วมฝ่ายเจียงซูประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมณฑลเจียงซู 

 • กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ นำโดย นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์  กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำหรับชุมชนไทยในนครเซี่ยงไฮ้และบริเวณใกล้เคียง ณ ห้องเอนกประสงค์ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน ประกอบด้วย ข้าราชการทีมประเทศไทยในนครเซี่ยงไฮ้ ภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา ชาวไทยและชาวต่างชาติในนครเซี่ยงไฮ้และบริเวณใกล้เคียง การจัดงานเตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 • กระทรวงการต่างประเทศภูมิใจนำเสนอ “Thailand Presents”

  กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้เปิดตัวโครงการ Thailand Presents มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทูตเชิงรุก โดยจัดทำเว็บไซต์ www.thailandpresents.com เป็น 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ และจีน) และมี Touchscreen Kiosk นำเสนอของดีทั้งสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการ SMEs ของไทยที่มีสินค้าระดับคุณภาพและมีศักยภาพ แต่ยังขาดช่องทางนำเสนอสู่ตลาดผู้ซื้อในต่างประเทศ หรือยังขาดโอกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

 • กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ

  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ให้การต้อนรับ นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และคณะ ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าของไทย และหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่าง สสปน. กับหน่วยงานทีม ปทท. ในการดึงดูดนักธุรกิจจากจีนให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในไทยมากขึ้น


News
61 - 80 of 480
First Prev. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Last All