กิจกรรม

 
 
13/11/2014

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบหารือรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน

           เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.30 น. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้พบหารือกับนายตู้ เจียง รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน (China National Tourism Administration - CNTA) ในโอกาสเดินทางเยือนนครเซี่ยงไฮ้เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว China International Travel Mart (CITM 2014) โดยมี นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และนายศุภกิจ วรศรีหิรัญ กงสุลเศรษฐกิจเข้าร่วมการหารือ


           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวแห่งชาติจีนได้หารือเกี่ยวกับ แนวทางการขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทย-จีน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ อาทิ (1) การร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยภายใต้แนวคิด Discover Thainess ผ่านการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในไทยจำนวน 12 แห่งและกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ๆ แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน และ (2) การจัดตั้งกลไกระดับคณะอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-จีน
           นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังได้เสนอให้ทั้งสองประเทศส่งเสริมความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพื่อใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมและขยายโอกาสด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นผลพลอยได้จากภาพยนตร์ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยนำภาพยนตร์และดาราไทยเข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาลละครโทรทัศน์และภาพยนตร์นานาชาติ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2554

------------------------------------------