กิจกรรม

 
 
14/11/2014

กงสุลใหญ่และทีมประเทศไทยร่วมงาน Wonderful Thailand ณ ห้างสรรพสินค้าSuperbrand Mall

เมื่อวันที่12 พฤศจิกายน 2557 นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ได้ เข้าร่วมและเป็นประธานกล่าวเปิดงาน Wonderful Thailand ณ ห้างสรรพสินค้าSuperbrand Mall นครเซี่ยงไฮ้ โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน สำนักงานการเกษตร และบริษัทการบินไทย จำกัด สำนักงานนครเซี่ยงไฮ้ เข้าร่วมงานดังกล่าว

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ สำนักงานทีมประเทศไทย และ ห้างสรรพสินค้าSuperbrand Mall ภายใต้รูปแบบของงานลอยกระทง เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และประเพณีลอยกระทงให้กับชาวจีนและชาวต่างชาติในนครเซี่ยงไฮ้ โดยภายในงานมีการแสดงนาฏศิลป์ จากคณะนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และการแสดงรำมวยไทย ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของไทย อาทิ อาหาร ผลไม้ เสื้อผ้า เครื่องประดับ และของที่ระลึก ตลอดจนให้บริการนวดแผนไทยแก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย โดยมีผู้ประกอบการไทยและจีนร่วมออกร้านมากกว่า 40 ร้าน ซึ่งกิจกรรมจะมีไปจนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

---------------------------------------