กิจกรรม

 
 
27/11/2014

รองกงสุลใหญ่ฯ ร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาไทยในนครเซี่ยงไฮ้

     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและบรรยายความรู้ให้กับนักศึกษาในงานปฐมนิเทศนักศึกษาไทยในนครเซี่ยงไฮ้ ประจำปี 2557 จัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในนครเซี่ยงไฮ้ ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ วิทยาเขตเป่าซาน

รองกงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาไทยในนครเซี่ยงไฮ้ ประจำปี 2557

ภายในงานมีนักศึกษาไทยจาก 15 มหาวิทยาลัยทั่วนครเซี่ยงไฮ้จำนวนกว่า 170 คนเข้าร่วม โดยนางสาวภัสสรกันต์ รุ่งจิรโรจน์ ประธานสมาคมนักเรียนไทยในนครเซี่ยงไฮ้ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานปฐมนิเทศ เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาไทยที่มาศึกษาต่อ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่นักศึกษาไทยซึ่งถือเป็นชุมชนชาวไทยขนาดใหญ่ที่สุดในนครเซี่ยงไฮ้ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ และภาคเอกชนไทยอื่นๆ ที่ให้การสนับสนุนสมาคมนักเรียนไทยฯ มาโดยตลอด

รองกงสุลใหญ่ฯ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาไทย

ประธานสมาคมนักเรียนไทยฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

หลังจบคำกล่าวรายงาน รองกงสุลใหญ่ฯ นางสาวรณพพัณณ์ฯ ได้กล่าวเปิดงาน โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของประเทศจีนในฐานะหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลกและบทบาทในเวทีโลกของจีน ซึ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้น เป็นที่น่ายินดีว่า นักศึกษาไทยได้มาศึกษาต่อในประเทศจีนมากเป็นอันดับ 3 ของนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด ซึ่งทุกคนในที่ปฐมนิเทศถือเป็นหนึ่งในจำนวนดังกล่าว จึงขอให้ใช้โอกาสนี้ตั้งใจศึกษาหาความรู้ให้เต็มที่ เพื่อจะได้นำความรู้ไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป และได้กล่าวขอบคุณสมาคมนักเรียนไทยฯ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานในครั้งนี้ หลังจากนั้นรองกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวบรรยายถึงภารกิจหน้าที่หลักของสถานกงสุลใหญ่ฯ และบริการด้านกงสุลต่างๆ ที่เกี่ยวกับกับคนไทยในต่างแดน เช่น การทำพาสปอร์ต การขอใบรับรองผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร การรับรองปริญญาบัตร และการทำบัตรประชาชน เป็นต้น และเล่าถึงบทบาทของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการคุ้มครองคนไทย โดยได้ยกตัวอย่าง เกี่ยวกับกลโกงของมิจฉาชีพที่กำลังระบาดในประเทศจีน เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักระวังตัวและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ พร้อมทั้งให้เทคนิคในการจัดการกับพวกมิจฉาชีพที่จะเข้ามาหลอกลวงอีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจและเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาไทยเป็นอย่างมาก

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ สาขานครเซี่ยงไฮ้ บรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

ต่อจากนั้นสมามนักเรียนไทยฯ ได้เชิญนายปฐมพร พรลีแสงสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ สาขานครเซี่ยงไฮ้ ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินไทย-จีน เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตรา การโอนเงิน การนำเงินเข้า-ออกประเทศ ซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตอยู่ในต่างแดนของนักศึกษาไทยเป็นอย่างมาก

นักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยถงจี้ ให้ความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพในเมืองจีน

หลังจากนั้น นายตรัยดิษย์ เธียรธัญญกิจ นักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยถงจี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของจีน ซึ่งมีขั้นตอนแตกต่างจากของไทย พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยเน้นให้ล้างมือ บ้วนปาก และล้างหน้าทุกครั้งที่มีโอกาส ซึ่งการบรรยายได้สอดแทรกมุขขำขันโดยตลอด ซึ่งสร้างความสนุกสนานและความสนใจให้กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก

นักศึกษาไทยในนครเซี่ยงไฮ้

ซึ่งหลังจากการบรรยายในหอประชุมเสร็จสิ้น สมาคมนักเรียนไทยฯ ยังได้จัดกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ เพื่อ เสริมสร้างความสามัคคีและละลายพฤติกรรม คล้ายกับกิจกรรมรับน้องในประเทศไทย แต่เน้นที่การเล่นเกมที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในกลุ่ม เช่น การใช้หลอดส่งต่อยาง การยืนบนกระดาษหนังสือพิมพ์ การหมุนตัวคลายเกลียว การส่งต่อลูกปิงปอง เป็นต้น สร้างความสนุกสนานและความสนิทสนมกลมเกลียวระหว่างนักศึกษาให้แน่นแฟ้นไทยมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมกลางแจ้งต้อนรับน้องใหม่

กิจกรรมกรรมในวันนี้นอกจากจะทำให้นักศึกษาไทยได้รับความรู้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในต่างแดนแล้ว ยังได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สนุกสนาน สร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้กับคนไทยในต่างแดนซึ่งจะทำให้ชุมชนชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้มีความเข้มแข็งขึ้น

การแสดงจินตลีลา โดยนักศึกษาไทยในนครเซี่ยงไฮ้

กิจกรรมแจกรางวัลแด่ผู้ร่วมงาน