กิจกรรม

 
 
24/11/2014

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พบหารือกับอธิบดี สำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้

       เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้รับเชิญจากนายหลี่ หมิงจุ้น (Li Mingjun) อธิบดี สำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ ให้เข้าร่วมการหารือในลักษณะ Working Lunch โดยผู้เข้าร่วมฝ่ายจีนประกอบด้วยนายฟ่าน หยู่เฟย (Fan Yufei) รองอธิบดี สำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยง ไฮ้ นางจาง ยิง (Zhang Ying) ผู้อำนวยการกองกิจการกงสุล และนางจู จูหัว (Zhu Juhua) รองผู้อำนวยการกองกิจการกงสุล และฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวเกศริน พนารังสรรค์ กงสุล         ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานการต่างประเทศฯ ที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ จนประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งอธิบดีฯ ได้กล่าวแสดงความพร้อมและความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างดีต่อไป เพื่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทย – จีน


        นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน ในปี 2558 และการประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนไทยรับทราบถึงพัฒนาการของเขตทดลองการค้าเสรีนครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Pilot Free Trade Zone - SFTZ)