กิจกรรม

 
 
28/11/2014

รองกงสุลใหญ่ฯ ร่วมงานลอยกระทง ประจำปี 2557

     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทง ประจำปี 2557 จัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในนครเซี่ยงไฮ้ ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ วิทยาเขตเป่าซาน โดยมีนางหวัง ไห่เยี่ยน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ และ นางสาวหยาง จิ้ง รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติให้การต้อนรับ

รองกงสุลใหญ่ฯ กล่าวเปิดงาน

รองกงสุลใหญ่ฯ ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ ม.เซี่ยงไฮ้

รองกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวเปิดงาน โดยกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่ให้สมาคมนักเรียนไทยฯ ได้จัดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้แนะนำประเพณีลอยกระทงที่เป็นประเพณีโบราณเก่าแก่ของไทยที่ได้รับการอนุรักษ์สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เป็นเวลากว่า 770 ปี ซึ่งสืบเนื่องมาจากวิถีชีวิตของชาวไทยที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาตั้งแต่กำเนิด และอาศัยสายน้ำในการดำรงชีวิต จึงต้องมีการขอขมากับพระแม่คงคาเทพผู้รักษาสายน้ำ และตามความเชื่อของชาวไทยพุทธถือว่าการลอยกระทงเป็นการบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจ้า และคนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการลอยความทุกข์โศกโชคร้ายจากตัวเราให้จากไปกับสายน้ำ โดยกระทงส่วนใหญ่จะทำจากส่วนใหญ่จะทำมาจากใบตองหรือกระดาษ โดยมีรูปร่างเป็นทรงดอกบัว สุดท้ายได้กล่าวขอบคุณสมาคมนักเรียนไทยฯ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานลอยกระทง เพื่อให้ชาวไทยในต่างแดนได้มีโอกาสสืบสานประเพณีไทยที่เก่าแก่ และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามนี้สู่สายตาชาวต่างชาติอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนให้ชาวต่างชาติที่มาร่วมงานได้เยือนประเทศประเทศไทยเพื่อจะได้สัมผัสกับบรรยากาศจริงอีกด้วย

นางหวัง ไห่เยี่ยน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำวิทยาลัยนานาชาติกล่าวชื่นชมงาน

หลังจากนั้นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมสมาคมนักเรียนไทยฯ ที่ได้จัดงานนี้ขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่คนไทยได้เข้าร่วมสนุกเท่านั้น ยังมีชาวจีนและชาวต่างชาติจำนวนมากที่ได้เข้าร่วมงาน ทำให้ชาวจีนได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามของไทย และสร้างความสนุกสนานสนานให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้ ต่อจากนั้น รองกงสุลใหญ่ฯ ได้ตีฆ้องเพื่อเป็นสัญญาณของการเปิดงาน พร้อมทั้งร่วมลอยกระทงร่วมกับแขกผู้มีเกียรติอื่นๆ

รองกงสุลใหญ่ฯ ตีฆ้องเปิดพิธี

รองกงสุลใหญ่ฯ ร่วมลอยกระทงเปิดงานกับแขกผู้มีเกียรติท่านอื่นๆ

รองกงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุง

นางสาวณัฐธิดา ทองมณี ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุง

ในงานนี้นอกจากนักเรียนไทยแล้ว ยังมีนักเรียนต่างชาติมาร่วมงานจำนวนมาก สมาคมนักเรียนไทยในนครเซี่ยงไฮ้ ได้จำลองบรรยากาศของการลอยกระทงมาไว้ในงาน ซึ่งนอกจากการจัดเตรียมอ่างน้ำขนาดใหญ่และกระทงให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลอยแล้ว ยังมีการละเล่นไทยๆ แบบงานวัด ให้ร่วมสนุก เช่นการปาลูกโป่ง การปากระป๋องชิงรางวัล และยังได้เชิญร้านอาหารไทยในนครเซี่ยงไฮ้มาออกงานขายอาหารอีกด้วย ส่วนไฮไลต์ของงานในครั้งนี้คือการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุง ที่มีรางวัลที่หนึ่งเป็นตัวเครื่องบินไป-กลับ เซี่ยงไฮ้-ภูเก็ต ของสายการบินสปริงแอร์ไลน์ โดยผู้ชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้คือ นางสาวณัฐธิดา ทองมณี นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ นอกจากการประกวดร้องเพลงแล้ว สมาคมนักเรียนไทยยังได้จัดการแสดงรำมโนราห์ การแสดงมวยไทย และการเต้นเข้าจังหวะเพลงลูกทุ่งไทย มาสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมระหว่างการประกวดร้องเพลง สร้างความสนุกสนาน ประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

การแสดงในงาน

รองกงสุลใหญ่ฯ ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุง

ภาพบรรยากาศการตกแต่งในงาน

ผู้เข้าร่วมงาน

สมาคมนักเรียนไทยรุ่นที่ 6