กิจกรรม

 
 
09/12/2014

กงสุลใหญ่ฯ และรองกงสุลใหญ่ฯ พบหารือกับผู้บริหารสำนักงานผู้แทนธนาคารกสิกรไทย นครเซี่ยงไฮ้

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยนายเมธี สุทธิวาทนฤพุฒิ รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ นายศุภกิจ วรศรีหิรัญ กงสุลเศรษฐกิจ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ได้พบหารือคุณนันทกร ฉัตรชัยสกุล ผู้บริหารสำนักงานผู้แทนธนาคารกสิกรไทย นครเซี่ยงไฮ้ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในจีน

ระหว่างการหารือ คุณนันทกรฯ ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ว่า เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสและให้สิทธิประโยชน์กับภาคธุรกิจนำเข้า-ส่งออกเป็นสำคัญ โดยในส่วนของภาคธุรกิจการเงินและการธนาคารยังไม่มีความชัดเจนด้านสิทธิพิเศษมากนัก จึงยังจำเป็นต้องติดตามความคืบหน้าทางนโยบายต่อไป ทั้งนี้ การจัดตั้งธุรกิจในเขตทดลองการค้าเสรีฯ จะได้รับการอำนวยความสะดวกกว่าและง่ายกว่าพื้นที่อื่นๆ ในจีน (ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติธุรกิจเพียงไม่กี่วันเท่านั้น) ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมให้การสนับสนุนภาคธุรกิจไทยอย่างเต็มที่ในการดำเนินธุรกิจในจีน

ปัจจุบัน ธนาคารกสิกรไทยได้ก่อตั้งเป็นธนาคารสาขาต่างประเทศในจีนแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ เมืองเซินเจิ้น นครเฉิงตู และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และมีสำนักงานผู้แทน 3 แห่งในจีน ได้แก่ กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และนครคุนหมิง

----------------------------------------