กิจกรรม

 
 
15/12/2014

กงสุลใหญ่ฯ ให้การต้อนรับรองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง

           เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ให้การต้อนรับรองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียงและคณะที่เดินทางมาเยี่ยมคารวะ เพื่อหารือและขอคำแนะนำเรื่องการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกับจังหวัดที่เกี่ยวข้องของไทย


          ระหว่างการหารือ นายเย่ หรงจง (叶荣钟) ได้แนะนำถึงศักยภาพด้านต่าง ๆ ของเมืองหนิงโปว่า มีความเจริญเติบโตและก้าวหน้าเป็นอย่างมาก อาทิ ด้านเศรษฐกิจการค้า ด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ฯลฯ โดยที่ผ่านมาเมืองหนิงโปได้รับการตอบรับจากนักธุรกิจไทยเป็นอย่างดี จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการเชื่อมสัมพันธ์ด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างกัน 
          กงสุลใหญ่ฯ แสดงความพร้อมและยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และได้ให้คำแนะนำว่าควรจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันก่อนที่จะสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องจริง นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณสำนักงานการต่างประเทศเมืองหนิงโปที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยในพื้นที่มาโดยตลอด

*************************