กิจกรรม

 
 
19/12/2014

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา

         เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 10.39 น. นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ (แบบจีน) ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดขึ้นที่วัดหลงฮวา นครเซี่ยงไฮ้ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557  โดยมีหัวหน้าสำนักงานต่างๆ ของทีมประเทศไทย นักธุรกิจไทย นักเรียนไทย ตลอดจนชุมชนชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้เข้าร่วมงานพิธีฯ ประมาณ 80 คน

          โดยในพิธีดังกล่าว รองเจ้าอาวาสวัดหลงฮวาและคณะสงฆ์ได้สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในส่วนของชุมชนไทย กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวนำถวายพระพรและชาวไทยร่วมกันน้อมจิตอธิษฐานถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ