กิจกรรม

 
 
20/12/2014

งานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยและวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงแรม Longemont นครเซี่ยงไฮ้

         เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 – 21.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Longemont โดยมีผู้แทนระดับสูงของนครเซี่ยงไฮ้ และมณฑลในเขตอาณา (เจ้อเจียง เจียงซู และอันฮุย) คณะกงสุลต่างประเทศ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาของจีน ตลอดจนภาคเอกชนไทย นักศึกษาไทย และชาวไทยที่พำนักในนครเซี่ยงไฮ้ รวมทั้งสิ้นกว่า 700 คน เข้าร่วมงาน

           ก่อนเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการ กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้การต้อนรับและสนทนากับคณะแขกเกียรติยศนำโดยนางจง หมิง รองเลขาธิการเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้และคณะ ณ ห้องรับรองพิเศษ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – จีน รวมทั้งความสัมพันธ์ไทย – เซี่ยงไฮ้ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป โดยเฉพาะด้านการค้า สังคมและวัฒนธรรม

           ในส่วนของงานเลี้ยงรับรอง กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน โดยกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อพัฒนาประเทศและประโยชน์สุขของประชาชนไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างไทย – จีน รวมถึงการเฉลิมฉลองการครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง ไทย-จีน ในปี 2558 นอกจากนี้ มีการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ ตลอดทั้งงาน อาทิ การฉายวีดีทัศน์และการจัดแสดงนิทรรศการชุดภาพพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยเฉพาะ พระอัจฉริยภาพด้านเกษตรกรรมเนื่องในวันดินโลก การจัดแสดงนาฏศิลป์ไทย การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การบรรเลงเพลงไทยเดิม การจัดแสดงการแกะสลักผลไม้ไทย การแจกหนังสือและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย ตลอดจนได้จัดอาหารไทยเพื่อให้แขกผู้เข้าร่วมงานได้รับประทาน โดยผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทย ชาวจีน และชาวต่างชาติชื่นชมและแสดงความประทับใจอย่างมากต่อความสำเร็จในการจัดงานเลี้ยงครั้งนี้ โดยเฉพาะบรรยากาศที่เป็นมิตรและอบอุ่น

            ในช่วงท้ายก่อนปิดงาน กงสุลใหญ่ฯ ได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยกล่าวคำสดุดีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และได้นำคนไทยในนครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณากว่า 300 คน ร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี