กิจกรรม

 
 
30/12/2014

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าพบรองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ ในโอกาสอำลาตำแหน่ง

          เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 นางสาวบุษกร พฤษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยนายศุภกิจ วรศรีหิรัญ กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ ได้เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันตามคำเชิญของนายจู้ เหว่ยหมิ่น (Zhu Weimin) รองอธิบดี สำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ เนื่องในโอกาสที่กงสุลใหญ่ฯ ครบวาระประจำการ โดยมีผู้เข้าร่วมฝ่ายจีนนางเย่ เลี่ยง (Ye Liang) ผู้อำนวยการ ฝ่ายเอเชียและโอเชียเนีย และนายจาง หยู่ (Zhang Yu) รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเอเชียและโอเชียเนีย

         ในการนี้ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ มาโดยตลอด โดยเฉพาะการประสานงานกรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยากในนครเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวเชิญสำนักงานการต่างประเทศเซี่ยงไฮ้ เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย จะจัดขึ้นในโอกาสการฉลอง 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน ในปี 2558

          รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ ได้กล่าวขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยเช่นกันสำหรับความร่วมมืออันดีตลอดมา พร้อมทั้งยินดีจะให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับกิจกรรมของทางสถานกงสุลใหญ่ในทุกๆด้านต่อไป