กิจกรรม

 
 
08/01/2015

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พบหารือกับรองผู้ว่าการมณฑลเจียงซู

         เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยนายชลธิศักดิ์ชาวปากน้ำ กงสุลฝ่ายการเกษตร นายกฤตวิทย์ มัธยมางกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนและนายศุภกิจ วรศรีหิรัญ กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายฟู่ จื้อยิ่ง รองผู้ว่าการมณฑลเจียงซูเพื่ออำลาในโอกาสที่กงสุลใหญ่ฯ จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ 

         กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณรองผู้ว่าการมณฑลเจียงซูที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ มาโดยตลอด และได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายมีการจัดตั้งคณะทำงานความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนในปี 2558

        รองผู้ว่าการมณฑลเจียงซูได้ชื่นชมการทำงานของกงสุลใหญ่ฯ ที่มุ่งพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเจียงซู และเห็นด้วยกับข้อเสนอการจัดตั้งคณะทำงานความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตรระหว่างกันต่อไป

        อนึ่ง มณฑลเจียงซูเป็นมณฑลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับไทยในหลากหลายมิติ สะท้อนจากการที่มูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-มณฑลเจียงซูมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มูลค่าการค้าระหว่างสองฝ่ายเกินกว่า 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของบุคคลระดับสูง ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนนครหนานจิงเมื่อเดือนกันยายน 2555 และการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนของสองฝ่าย ซึ่งปัจจุบันมีชุมชนไทยอยู่ในนครหนานจิง (เมืองเอกของมณฑลเจียงซู) เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จึงขอให้ช่วยดูแลด้วย