กิจกรรม

 
 
09/01/2015

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พบหารือกับอธิบดีกรมศุลกากรนครเซี่ยงไฮ้

       เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยนางสาวบุณิกา แจ่มใส ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ กงสุลฝ่ายการเกษตรและ นายศุภกิจ วรศรีหิรัญ กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายหลี่ ซูยู่  อธิบดีกรมศุลกากรนครเซี่ยงไฮ้ เพื่ออำลาในโอกาสที่กงสุลใหญ่ฯ จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่
       กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณอธิบดีและเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรนครเซี่ยงไฮ้ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ มาโดยตลอด โดยเฉพาะการแนะนำข้อมูลและอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ปริมาณการค้าระหว่างไทยและนครเซี่ยงไฮ้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
       อธิบดีกรมศุลกากรนครเซี่ยงไฮ้ขอบคุณกงสุลใหญ่ฯ ที่ได้ร่วมมือกับกรมศุลกากรนครเซี่ยงไฮ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-นครเซี่ยงไฮ้ และพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป