กิจกรรม

 
 
17/03/2015

รักษาการกงสุลใหญ่เข้าร่วมกล่าวเปิดงานในโอกาสการเปิดตัวงานเทศกาลละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์นานาชาติ นครเซี่ยงไฮ้ ประจำปี 2558

         เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 นางสาวภัทรนันท์ พัฒิยะ รักษาการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้  และนายศุภกิจ วรศรีหิรัญ กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดตัวงานเทศกาลละครโทรทัศน์และภาพยนตร์นานาชาติ นครเซี่ยงไฮ้ ประจำปี 2558 (Shanghai Television and International Film Festival 2015) ณ โรงแรมแชกรี-ลา ผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการเทศกาลละครโทรทัศน์และภาพยนตร์นานาชาติ นครเซี่ยงไฮ้ ภายใต้การดูแลของกรมวัฒนธรรม นครเซี่ยงไฮ้ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมที่จะมีขึ้นภายในเดือนมิถุนายน 2558 ให้แก่สถานกงสุลใหญ่ประเทศต่างๆ ในนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีตัวแทนเข้าร่วมกว่า 30 ประเทศ

         รักษากงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวชื่นชมกรมวัฒนธรรมฯ และคณะกรรมการจัดงานเทศกาลละครโทรทัศน์และภาพยนตร์นานาชาติฯ ที่ได้ดำเนินการจัดงานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ซึ่งประเทศไทยจะเข้าร่วมงานติดต่อกันเป็นปีที่ 5  จากการเข้าร่วมงานในหลายปีที่ผ่านมา มีภาพยนตร์และดารานำของไทยเคยได้รับรางวัลต่างๆ มาแล้ว อาทิ คุณวิทยา ปานศรีงาม สามารถคว้ารางวัล Golden Goblet Award ในสาขาดารานำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง เพชรฆาต” (The Last Executioner) เมือปี 2557 เป็นต้น และเช่นเคยสำหรับปีนี้ ประเทศไทยขอนำเสนอผลงานภาพยนตร์คุณภาพเยี่ยมของไทย พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมละครและภาพยนตร์กับจีนและนานาชาติผ่านกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ SIFF Mart  เพื่อเป็นเกียรติแห่งการเฉลิมฉลองปีแห่งการครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน อีกด้วย


----------------------------------------