กิจกรรม

 
 
19/03/2015

รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมอบรมบรรยายครูจีนอาสาสมัคร

     เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ นำทีมเจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไปเยือนมหาวิทยาลัย East China Normal เพื่อบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่ครูจีนอาสาสมัครในโครงการของสถาบันขงจื๊อ (Confucius Institute Headquarters - Hanban) จำนวน 168 คน ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยมีนายจาง เจี้ยนหมิน รองผู้อำนวยการ สถาบันฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนนานาชาติให้การต้อนรับ

รองกงสุลใหญ่ฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับครูจีนอาสาสมัคร

     นายจาง เจี้ยนหมิน ได้กล่าวรายงานถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศไทย ที่ขยายตัวเป็นอย่างมากหลังการเสด็จฯ เยือนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในปี 2556 ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีโครงการที่จะร่วมมือกับ ม.แม่ฟ้าหลวง ในการจัดตั้งภาควิชาภาษาจีน และจะมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์คณิตศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับโรงเรียนจิตรลดาอีกด้วย

รองกงสุลใหญ่ฯ ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารสถาบันฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนนานาชาติ ม. ECNU

     ในพิธีอบรมเจ้าหน้าที่กงสุลใหญ่ฯ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม มารยาทไทย ฯลฯ รวมทั้งระบบการศึกษาในประเทศไทย ก่อนที่ครูจีนอาสาสมัครจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจจริงที่ประเทศไทย โดยรองกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นวิทยากรพิเศษในการสอนมารยาทไทยและตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทยให้กับครูจีนอาสาสมัครอีกด้วย

รองกงสุลใหญ่ฯ กล่าวทักทายและให้โอวาทครูจีนอาสาสมัครก่อนการบรรยาย

เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย

รองกงสุลใหญ่ฯ เป็นวิทยากรพิเศษในการสอนมารยาทไทย

ครูจีนอาสาสมัครฝึกฝนมารยาทไทย

     นอกจากนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดการแสดงฟ้อนอวยพร กิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทย ประกอบด้วย แกงกระหรี่ไก่ ส้มตำ และขนมลูกชุบ และให้ครูจีนอาสาสมัครได้เรียนรู้และลิ้มลอง ซึ่งกิจกรรมทั้งสองอย่างได้รับความสนใจจากครูจีนอาสาสมัครเป็นอย่างมาก

กิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทย

ครูจีนอาสาสมัครร่วมลิ้มรสอาหารไทย

ขนมไทยที่นำมาจัดแสดง

ภาพบรรยากาศในงาน ครูอาสาสมัครจีนสอบถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทย