กิจกรรม

 
 
02/04/2015

รองกงสุลใหญ่ฯ ร่วมงานประจำปีโรงเรียนมัธยมภาษาต่างประเทศกานฉวน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เข้าร่วมงานเทศกาลดอกซากุระครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนมัธยมภาษาต่างประเทศกานฉวน โดยมีนางเฉิน หนีหนี่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับ

รองกงสุลใหญ่ฯ ถ่ายภาพร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ผู้บริหารจากคณะกรรมการการศึกษานครเซี่ยงไฮ้ และตัวแทนสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่างๆ ในนครเซี่ยงไฮ้

สำหรับงานเทศกาลดอกซากุระครั้งที่ 16 นี้ ถือเป็นงานประจำปีของโรงเรียนการฉวน ซึ่งปีนี้ทางโรงเรียนกานฉวนได้เชิญผู้บริหารจากคณะกรรมการการศึกษานครเซี่ยงไฮ้ และผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่ต่างๆ ในนครเซี่ยงไฮ้ที่ทางโรงเรียนเปิดสอนภาษาต่างประเทศนั้นๆ เข้าร่วมงานด้วย เช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส เยอรมนี ภายในงานมีการแสดงความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของนักเรียนจีนและนักเรียนต่างชาติ โดยในงานนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญ นายวิทยา ไกรพฤกษ์ อาจารย์สอนมวยไทยจากโรงเรียนมวยไทย Feiyi Tiger ไปสาธิตศิลปะการไหว้ครูและการชกมวยไทยซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

การแสดงมวยไทย

โรงเรียนมัธยมภาษาต่างประเทศกานฉวน เป็นโรงเรียนมัธยมชั้นนำในนครเซี่ยงไฮ้ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยในปี 2556 ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยได้แลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างครูและนักเรียนกับโรงเรียนปากเกร็ด ประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนมีความสนใจที่จะเปิดสอนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเลือก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกครูผู้สอน หากโครงการนี้สำเร็จ โรงเรียนมัธยมภาษาต่างประเทศกานฉวน จะเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรกในนครเซี่ยงไฮ้และแถบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงที่เปิดสอนภาษาไทย

การแสดงของนักเรียนจีนและนักเรียนต่างชาติ

รองกงสุลใหญ่ฯ ถ่ายภาพร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกานฉวน