กิจกรรม

 
 
16/04/2015

รองกงสุลใหญ่ฯ หารือการเปิดสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้

     เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าหารือกับ ดร.เหมียว ฝูกวง รองคณบดีคณะภาษาต่างประเทศ และ ดร.หนี หลาน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ เกี่ยวกับการเปิดสอนภาษาไทยเป็นวิชาเลือกในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงปี 2558

รองกงสุลใหญ่ฯ ได้หารือถึงการเปิดสอนภาษาไทยเป็นวิชาเลือกในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ภายหลังที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ทดลองเปิดสอนภาษาไทยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากนักศึกษาจีนเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการเจรจาถึงโครงการที่จะเปิดสอนต่อเนื่องในอนาคต โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณบางส่วนในการเชิญอาจารย์ชาวไทยมาสอน ณ มหาวิทยาลัยฯ

ภายหลังการหารือ มหาวิทยาลัยฯ มีความยินดีและพร้อมที่จะเปิดสอนภาษาไทยอีกครั้งในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงและภาคการศึกษาฤดูหนาว ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ที่จะถึงนี้

รองกงสุลใหญ่ฯ ถ่ายภาพร่วมกับรองคณบดีคณะภาษาต่างประเทศและรอง ผ.อ. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้