กิจกรรม

 
 
17/04/2015

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมบรรยายธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร

                    เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดกิจกรรมบรรยายธรรมสำหรับชุมชนไทยในนครเซี่ยงไฮ้ โดยนิมนต์พระอาจารย์ชยสาโร สำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี เป็นวิทยากร เพื่อให้หลักธรรมและแนวทางในการดำเนินชีวิต เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ณ โรงแรม Four Seasons Shanghai ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยนักเรียน/นักศึกษา นักธุรกิจ และคนไทยในนครเซี่ยงไฮ้และเมืองข้างเคียง ประมาณ 200 คน

                   กิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วยการกล่าวเปิดงานโดยนางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ การบรรยายธรรมและการตอบปัญหาธรรมะ ตลอดจนข้อสงสัยต่าง ๆ โดยพระอาจารย์ฯ และในช่วงท้ายของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดได้สรงน้ำพระอาจารย์ฯ ตามประเพณีไทยใน วันสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ต่อไป

                   นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเตรียมสมุดลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้แสดงความจงรักภักดีและลงนามถวายพระพร

 

*****************************************************