กิจกรรม

 
 
05/05/2015

รองกงสุลใหญ่ฯ พบหารือผู้บริหาร ม.ฟู่ตั้น เพื่อผลักดันโครงการความร่วมมือทางการศึกษา ในโอกาสครบรอบ 40 ปี สถานปนาความสัมพันธ์ไทย-จีน

        เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 นางสาวภัสนันท์ พัฒิยะ และนางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เข้าพบหารือศาสตราจารย์ ดร. เฝิง เซียวหยวน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลอง 40 ปี สถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีน


รองกงสุลใหญ่ฯ และรองอธิการบดีฯ หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

       รองกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถึงความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น จนนำไปสู่การตั้ง Thai Corner ในปี 2557 ที่ผ่านมา และปีนี้ไม่เพียงแต่เป็นปีครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีนเท่านั้น แต่ยังเป็นปีที่มหาวิทยาลัยฟู่ตั้นครบรอบ 110 ปีอีกด้วย ทั้งสองฝ่ายจึงน่าจะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสที่สำคัญนี้ รองกงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่า ประเทศไทยกำลังส่งเสริมเรื่องนวัตกรรม จึงประสงค์จะสอบถามพัฒนาการทางวิชาการของ ม.ฟู่ตั้น ในเรื่องนี้ ซึ่งหาก ม.ฟู่ตั้นมีความสนใจก็สามารถหารือกันเกี่ยวกับความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวได้ต่อไป พร้อมทั้งเชิญชวนให้ ม.ฟู่ตั้น ส่งนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

       รองอธิการบดีฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ มาโดยตลอด ทั้งการจัดตั้ง Thai Corner และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาฟู่ตั้น เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ไทยจีน และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาอีกด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพที่สถานกงสุลใหญ่ได้มอบให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ ยินดีเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เสนอมา ทั้งเรื่องของนวัตกรรมและโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระดับเยาวชนไทย-จีน  นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ยังมีข้อเสนอกิจกรรมสำหรับ Thai Corner ซึ่งจะหารือในรายละเอียดกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป 


รองกงสุลใหญ่ฯ ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น

       มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2448 เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของจีนและของโลก ที่นักศึกษาต่างชาติให้ความสนใจมาศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก หรือภาษาเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยฯ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกหลายแห่ง รวมทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น โดยในปี พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยฟู่ตั้นได้ตั้งเป้าหมายและวางนโยบายให้นักศึกษาจีนระดับปริญญาตรีทุกคนได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาหรือแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาให้ก้าวไกลอีกด้วย


----------------------------------------------------