กิจกรรม

 
 
12/05/2015

พิธีเปิดงานเทศกาลอาหารไทย ณ โรงแรม Shanghai Marriott Pudong East นครเซี่ยงไฮ้

          เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 กงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดงานเทศกาลอาหารไทย ณ โรงแรม Shanghai Marriott  Pudong East นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับโรงแรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2558 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ บุญมา เชฟชาวไทยจากโรงแรม Renaissance กรุงเทพฯ เป็นผู้ปรุงอาหารไทย        และในพิธีเปิดงานฯ
ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยจากนักเรียนไทยในนครเซี่ยงไฮ้ด้วย ในการนี้ สื่อมวลชนจากสำนักข่าวต่างๆ รวมทั้งแขกของโรงแรมฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว รวมประมาณ 80 คน ซึ่งได้แสดงความชื่นชมต่ออาหารและนาฏศิลป์ไทยเป็นอย่างมาก การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกเหนือจากเป็นโอกาสที่ดีในการเผยแพร่วัฒนธรรมและความเป็นไทย (Thainess) ยังถือเป็นการสนองนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย

------------------------------------------