กิจกรรม

 
 
14/05/2015

รองกงสุลใหญ่ฯ ให้การต้อนรับคณะสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ฯ ให้การต้อนรับพล.ต. วิศิษฐ์ วิศิษฐ์โยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และคณะผู้เข้ารับการอบรมภายใต้หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงรุ่นที่ 115  จำนวน 41 คน