กิจกรรม

 
 
26/05/2015

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558  นางปาริฉัตร  ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยนางสาวภัทรนันท์ พัฒิยะ รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้  นายกฤตวิทย์ มัธยมางกูร  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนนครเซี่ยงไฮ้  และนางสาวเกศริน พนารังสรรค์ กงสุล  ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายจาง เสี่ยวซง อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ ในโอกาสที่กงสุลใหญ่ฯ และรองกงสุลใหญ่ฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่

กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความยินดีในโอกาสที่อธิบดีฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่ และแสดงความพร้อมที่จะสานต่อและขยายความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานการต่างประเทศฯ ต่อไป ซึ่งอธิบดีฯ แจ้งว่า ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้สำเร็จลุล่วงดังที่เคยเป็นมาโดยตลอด

นอกจากนี้  ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือที่สำคัญ  อาทิ การฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย จีน  โครงการก่อสร้างที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ และบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ แห่งใหม่  และการเยือนนครเซี่ยงไฮ้ของ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี  เพื่อเป็นประธานในงานสัมมนาส่งเสริมและชักจูงการลงทุนในวันที่ 24 มิถุนายน 2558