กิจกรรม

 
 
04/06/2015

สมาคมนักเรียนไทยในนครเซี่ยงไฮ้เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

         เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 สมาคมนักเรียนไทยในนครเซี่ยงไฮ้ รุ่นที่ 7 จำนวน 14 คน นำโดย นส. เพ็ญพิสุทธิ์ สีกาแก้ว ประธานสมาคมฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่   ณ นครเซี่ยงไฮ้ โดยมีรองกงสุลใหญ่ภัทรนันท์ พัฒิยะ รองกงสุลใหญ่รณพพัณณ์ กปิตถัย และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมด้วย

         ในโอกาสนี้ กสญ. ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ จำนวน 10,000 หยวน เพื่อให้สมาคมฯ ได้นำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานของสมาคมฯ สำหรับปี 2558 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มนักเรียนไทยและคนไทย และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างชาติ โดยงานแรกที่สมาคมฯ จะจัดคืองานวันสงกรานต์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ที่มหาวิทยาลัยตงหัว

          หลังจากการรับประทานอาหารร่วมกันที่บ้านพักกงสุลใหญ่ คณะกรรมการของสมาคมนักเรียนไทยได้เขียนปณิธานความดีตามโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสรวมใจถวาย ของขวัญ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในช่วงเวลาสามปีที่เป็นมงคลฤกษ์ ระหว่างปี 2558-2560 ซึ่งคนไทยในนครเซี่ยงไฮ้และปริมณฑลสามารถเขียนปณิธานความดีของตนโดยดาวโหลดแบบฟอร์มที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดทำขึ้นจากเวบไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ ที่ www.thaishanghai.com 

กงสุญใหญ่มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมนักเรียนไทย 

ประธานสมาคมนักเรียนไทยเป็นผู้แทนสมาคมฯ มอบช่อดอกไม้ให้แก่กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

ร่วมใจกันเขียนปณิธานความดีเพื่อเป็นของขวัญถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


--------------------------------------------------------