กิจกรรม

 
 
23/06/2015

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมราชทัณฑ์นครเซี่ยงไฮ้ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

                    เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยนางสาวภัทรนันท์ พัฒิยะ รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และนางสาวเกศริน พนารังสรรค์ กงสุล ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายอู๋ ฉี อธิบดีกรมราชทัณฑ์นครเซี่ยงไฮ้ ในโอกาสที่กงสุลใหญ่ฯ และรองกงสุลใหญ่ฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่

                    กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณกรมราชทัณฑ์ฯ ที่ให้ความร่วมมือในการขอเข้าเยี่ยมและดูแลนักโทษไทยในนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งได้หารือกับอธิบดีฯ เกี่ยวกับการดำเนินการขอโอนตัวนักโทษกลับไปรับโทษต่อที่ประเทศไทยตามสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องโทษตาม คำพิพากษา ปี 2554

                    นอกจากนี้ ในโอกาสที่ปี 2558 เป็นปีครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองต่าง ๆ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดขึ้นด้วย

-------------------------------------------------------------------