กิจกรรม

 
 
01/07/2015

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับผู้บริหารหอการค้านครหางโจว

         เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยนายกฤตวิทย์ มัธยมางกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน นครเซี่ยงไฮ้ ได้ให้การต้อนรับ นาย Xiao Min เลขาธิการหอการค้าหางโจว สำนักงานสาขานครเซี่ยงไฮ้ นางสาว Sun Xiaoqian ฝ่ายรัฐสัมพันธ์ และนางสาว Dai Nuolan ผู้ช่วยฝ่ายรัฐสัมพันธ์ เพื่อหารือแนวทางการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนและการค้าระหว่างไทย-นครหางโจว

        นครหางโจว เป็นเมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจระดับสูง โดยมีชื่อเสียงด้านการเป็นที่ตั้งของบริษัท E-Commerce ขนาดใหญ่อย่าง อาลีบาบา รวมถึงบริษัทโลจิสติกส์ที่สำคัญของจีน อาทิ Yuantong และสายการบิน Spring และ Juneyao และล่าสุดรัฐบาลจีนได้กำหนดให้นครหางโจวเป็นเมืองสำคัญภายใต้นโยบายเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 โดยเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีจุดเชื่อมต่อด้านคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ ซึ่งหอการค้านครหางโจวจะเป็นสะพานเพื่อให้นักธุรกิจไทยและต่างชาติสามารถไปลงทุนที่มณฑลเจ้อเจียง ณ นครหางโจว ได้สะดวกมากขึ้น

         ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ และผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน นครเซี่ยงไฮ้ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยมณฑลเจ้อเจียงถือเป็นมณฑลหนึ่งที่สนใจไปลงทุนในประเทศไทยมาก ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และหน่วยงานทีมประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับหอการค้านครหางโจวต่อไป