กิจกรรม

 
 
01/07/2015

การพบหารือระหว่างกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กับอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลอานฮุย

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558  นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคารวะของนายหวาง ซิ่น อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลอานฮุย และคณะ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสมาเยือนนครเซี่ยงไฮ้กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความยินดีในโอกาสที่อธิบดีฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่ และแสดงความพร้อมที่จะสานต่อและขยายความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานการต่างประเทศฯ ต่อไป   ในการนี้ อธิบดีฯ ได้แนะนำมณฑลอานฮุยในด้านต่าง ๆ และกล่าวเชิญกงสุลใหญ่ฯ ให้เดินทางไปเยือนมณฑลอานฮุย

นอกจากนี้  ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันอย่างกว้างขวางในประเด็นความร่วมมือไทย จีน เช่น นโยบายเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 ของจีน  ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว  ความร่วมมือด้านการศึกษา  โครงการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ  และการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

ภายหลังการหารือ  กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่อธิบดีฯ และคณะ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ