กิจกรรม

 
 
24/07/2015

คณะอาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ NIDA เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

        
         เมื่อวันที่
16 กรกฎาคม 2558 รศ.ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำคณะอาจารย์และผู้ติดตาม จำนวน 13 คน เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ โดยมี น.ส.ภัทรนันท์ พัฒิยะ และ น.ส.รณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ฯ ร่วมให้การต้อนรับ


กงสุลใหญ่ฯ และรองกงสุลใหญ่ฯ ถ่ายภาพร่วมกับคณบดีและคณะอาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ NIDA


คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้กล่าวแนะนำวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าคณะใหม่ของ NIDA ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ปี 2555 ในหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อรองรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปัจจุบันมีนักศึกษา 250 คน ซึ่ง 80 คน มาจาก 15 ประเทศ วัตถุประสงค์ของการมาเยือนเซี่ยงไฮ้ในครั้งนี้ คือ การมาลงนามความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัย Shanghai University of International Business and Economics เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ อาจารย์และนักศึกษาระหว่างกัน ก่อนหน้านี้ทางวิทยาลัยฯ ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Southwest University ในนครฉงชิ่ง มหาวิทยาลัย Yunnan Normal University มหาวิทยาลัย Kunming University of Science and Technology ในมณฑลยูนนาน มหาวิทยาลัย Changzhou Institute of Technology ในมณฑลเจียงซู นอกจากนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้สอนภาษาจีนเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่บุคลากรในองค์กรเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับนักศึกษาจีนที่เพิ่มมากขึ้น

บรรยากาศในที่ประชุม

กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมวิสัยทัศน์ของผู้บริหารวิทยาลัยฯ ที่ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างไทยกับจีน การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย-จีนเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมที่จะให้ความสนับสนุนในการประสานงานอย่างเต็มที่ และเห็นว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาจีนและประเทศจีนซึ่งมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเป็นเรื่องที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้าม โดยในปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนเลือกที่จะเดินทางไปเยือนไทยอันดับหนึ่ง เฉพาะห้าเดือนแรกของปีนี้ มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังไทยแล้ว 3.5 ล้านคน ทั้งนี้ มีชาวจีนมาขอรับการตรวจลงตราจากสถานกงสุลใหญ่ฯ จำนวนสูงที่สุดในโลก เฉลี่ยวันละ 3,000 ราย สูงสุด 10,000 รายกงสุลใหญ่ฯ รับมอบของที่ระลึกจากคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ


-----------------------------------------------------------