กิจกรรม

 
 
03/08/2015

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าร่วมพิธีเปิด Thai Pavilion ภายในงาน China International Cartoon &Game Expo (CCG Expo 2015) ครั้งที่ 11

         เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด Thai Pavilion ภายในงาน CCG Expo 2015  ซึ่งจัดขึ้น ณ Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center  นครเซี่ยงไฮ้ โดยมีนางศันสนีย สหัสสะรังษี รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด Thai Pavilion โดยมีนางสาวบุณิกา แจ่มใส ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจำนครเซี่ยงไฮ้  นายมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด Digital Content  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นายนิธิพัฒน์ สมสมาน นายกสมาคมผู้ประกอบการ เอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ ไทย และสื่อมวลชนไทยเข้าร่วม นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายกาว เจิ้ง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีน นายเป้ย จ้าวเจี้ยน รองอธิบดีกรมวัฒนธรรมนครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคมเอนิเมชั่นและการ์ตูนนครเซี่ยงไฮ้ สถานีโทรทัศน์นครเซี่ยงไฮ้ และสื่อมวลชนจีนเข้าร่วมด้วย

        พิธีเปิด Thai Pavilion ภายในงาน CCG Expo 2015 ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการเข้าร่วมงาน CCG Expo โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการนำภาคอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลไทยบุกตลาดดิจิทัลจีน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจำนครเซี่ยงไฮ้ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมผู้ประกอบการเอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมจีนและกรมวัฒนธรรมนครเซี่ยงไฮ้ให้การสนับสนุนซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาสการแสดงผลงานและศักยภาพของภาคเศรษฐกิจดิจิทัลไทยรวมถึงแสวงหาโอกาสและความร่วมมือกับภาคธุรกิจดิจิทัลจีนและต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 40 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ในปี 2558 ด้วย         การนำภาคอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลไทยเข้าร่วมงาน CCG Expo ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จอย่างมาก เนื่องจากในช่วงพิธีเปิด Thai Pavilion ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเอนิเมชั่น การ์ตูนและเกมส์ ระหว่างผู้ประกอบการเอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทยและสมาคมเอนิเมชั่น นครเซี่ยงไฮ้ อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างไทยและจีน

         อนึ่ง ประเทศจีนเป็นตลาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ประกอบด้วยผู้บริโภคซึ่งมีกำลังซื้อสูงและสามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัลได้เป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบันมีประชากรจีนกว่า 600 ล้านคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ (Netizens) ส่งผลให้ความต้องการสินค้าที่สามารถตอบสนองด้านความบันเทิงได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคชาวจีนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าในกลุ่มดิจิทัล อาทิ ภาพยนตร์เอนิเมชั่น การ์ตูน และเกมส์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ตามสถิติเมื่อปี 2556 ยังพบว่าเฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมเอนิเมชั่นจีนสามารถทำรายได้ถึง 14 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยมีอัตราเฉลี่ยการเติบโตที่ 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ/ปี และมีบริษัทในอุตสาหกรรมเอนิเมชั่นของจีนกว่า 4,600 บริษัท บุคลากรกว่า 220,000 คน


------------------------------------