กิจกรรม

 
 
04/08/2015

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

         เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในความสนใจของชาวจีน โดยเฉพาะการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและจีน โดยเฉพาะนครเซี่ยงไฮ้ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์

         กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (1) กรณีข่าวลือทุเรียนไทยใช้สารพิษอันตรายในการผลิตทุเรียนเพื่อส่งออก ซึ่งถือเป็นข่าวลือที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากทุเรียนจากไทยที่นำเข้าสู่ตลาดจีนได้ล้วนได้รับการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยจากสำนักงานตรวจสอบคุณภาพ ควบคุม และกักกันโรคของทางการจีน (CIQ) อย่างเคร่งครัดว่าไม่เป็นอันตรายต่อผู้บรโภค (2) กรณีการแอบอ้างทุเรียนชนิดอื่นว่าเป็นทุเรียนก้านยาวเพื่อขายในจีนให้ได้ราคาสูง ซึ่งเกิดขึ้นจริง และสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครเซี่ยงไฮ้ที่เกี่ยวข้องได้เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคตามช่องทางต่าง ๆ อย่างทั่วถึงแล้ว (3) กรณีการเผยแพร่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย ซึ่งมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนของสองประเทศ ถือเป็นพฤติกรรมของบางกลุ่มคนเท่านั้น ไม่ใช่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนทุกคน ดังนั้น การเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์ จึงอาจพิจารณานำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน ซึ่งจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐได้จัดทำและประชาสัมพันธ์คู่มือแนะนำการท่องเที่ยวในประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยแล้ว และ (4) การเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวไทยผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการต่างประเทศและสถานกงสุลใหญ่ เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงและกรรโชกทรัพย์ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณถนนคนเดินใจกลางนครเซี่ยงไฮ้   

        ในโอกาสเดียวกันนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้เชิญนายสันติพงษ์ มนัสช่วง เจ้าของกิจการร้านขายชาออนไลน์ Teavase ซึ่งถือเป็นนักธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจการค้าสินค้าออนไลน์ของประเทศจีน อาทิ www.taobao.com, www.tmall.com, และ www.yhd.com มาให้สัมภาษณ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การเจาะตลาดประเทศจีน โอกาสสำหรับนักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ที่สนใจจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ความต้องการและแนวโน้มของตลาดจีน และปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการทำธุรกิจ E-Commerce ในประเทศจีนด้วย


----------------------------------------------------------