กิจกรรม

 
 
04/08/2015

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดงานสัมมนาภาคธุรกิจดิจิทัลไทย หัวข้อ “ตลาดดิจิทัลจีน : โอกาสและความท้าทายของภาคธุรกิจไทย”

        เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดงานสัมมนาภาคธุรกิจดิจิทัลไทย ภายใต้หัวข้อ  “ตลาดดิจิทัลจีน : โอกาสและความท้าทายของภาคธุรกิจไทยณ โรงแรม The Bund Hotel  นครเซี่ยงไฮ้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจดิจิทัลของจีนบรรยายให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ภาคธุรกิจไทย

        งานสัมมนาภาคธุรกิจไทยเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการนำภาคอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลไทยบุกตลาดดิจิทัลจีน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจำนครเซี่ยงไฮ้ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)และสมาคมผู้ประกอบการเอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมจีนและกรมวัฒนธรรมนครเซี่ยงไฮ้ให้การสนับสนุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์สำหรับภาคธุรกิจดิจิทัลไทย รวมถึงเป็นเวทีในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจดิจิทัลไทยและจีน

        งานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายเฉียนอี้หมิน รองประธานและเลขานุการสมาคมเอนิเมชั่นแห่งนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเอนิเมชั่นในนครเซี่ยงไฮ้ รวมทั้งส่งเสริม  การแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับต่างประเทศด้านอุตสาหกรรมเอนิเมชั่น เป็นวิทยากรบรรยายสรุปภาพรวม  ของภาคเศรษฐกิจดิจิทัลจีน พร้อมทั้งถ่ายทอดมุมมองด้านปัญหา อุปสรรคและโอกาสทางภาพยนตร์เอนิเมชั่นในประเทศจีน รวมถึงแนวทางการร่วมมือกับต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายหลู่ หัว  รองประธานบริษัท Hippo Animation นครเซียงไฮ้ ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์เอนิเมชั่น ซึ่งมีผลงานทั้งในจีนและต่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับแนวทางและประสบการณ์การดำเนินธุรกิจเอนิเมชั่นในจีน

                                       

       งานสัมมนาดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง เนื่องจากภาคธุรกิจดิจิทัลไทยต่างให้ความสนใจในเนื้อหาการบรรยายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากวิทยากรทั้งสองในหลายประเด็น รวมทั้งได้แสดงความขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ได้จัดงานสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการทางด้านอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น และแผ้วถางทางในการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาพยนตร์เอนิเมชั่นจีน โดยใช้ศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นจุดเด่นของบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในปีต่อไป


-------------------------------------------------