กิจกรรม

 
 
04/08/2015

สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจำนครเซี่ยงไฮ้นำภาคธุรกิจดิจิทัลไทยศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ณ บริษัท Sparkly Key Animation Studio และ บริษัท UZONE Games ในนครเซี่ยงไฮ้

         เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 นางศันสนีย์ สหัสสะรังษี รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนางสาวบุณิกา แจ่มใส ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นำภาคธุรกิจดิจิทัลไทยศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ณ บริษัท Sparkly Key Animation Studio และบริษัท UZONE Games ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมเกมส์และแอนิเมชั่นของประเทศจีน ในระหว่างการศึกษาดูงาน ผู้บริหารของทั้งสองบริษัทได้ให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดอุตสาหกรรมสื่อและแอนิเมชั่นของจีน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจดิจิทัลไทยที่ต้องการเปิดและขยายตลาดมายังจีน รวมถึงแนวทางความร่วมมือที่ภาคธุรกิจดิจิทัลจีนจะสามารถร่วมมือกับไทยต่อไปในอนาคต         อนึ่ง การนำภาคธุรกิจดิจิทัลไทยศึกษาดูงานในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการนำภาคอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลไทยบุกตลาดดิจิทัลจีน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจำนครเซี่ยงไฮ้ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมผู้ประกอบการเอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมจีนและกรมวัฒนธรรม นครเซี่ยงไฮ้ให้การสนับสนุน ซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาสการแสดงผลงานและศักยภาพของภาคเศรษฐกิจดิจิทัลไทย รวมถึงแสวงหาโอกาสและความร่วมมือกับภาคธุรกิจดิจิทัลจีนและต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 40 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ในปี 2558 ด้วย