กิจกรรม

 
 
04/08/2015

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทยรอบปฐมทัศน์ ในนครเซี่ยงไฮ้ เรื่องพระมหาชนก เพื่อเฉลิมฉลองโอกาส 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน

        เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทยรอบปฐมทัศน์ในนครเซี่ยงไฮ้ เรื่องพระมหาชนก ณ โรงภาพยนตร์พรีเมียร์อินเตอร์แนชชั่นแนล ห้างสรรพสินค้า Global Harbour นครเซี่ยงไฮ้ เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาของชาวจีนและชาวต่างชาติในนครเซี่ยงไฮ้ โดยมีนางศันสนีย สหัสสะรังษี รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นางสาวบุณิกา แจ่มใส ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจำนครเซี่ยงไฮ้ นายมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด Digital Content  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นายนิธิพัฒน์ สมสมาน นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย สื่อมวลชนไทยและจีน รวมถึงผู้ชมภาพยนตร์ชาวจีนจำนวนรวมกว่า 150 คน เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

       ภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทยเรื่องพระมหาชนก เป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นซึ่งดัดแปลงมาจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ภาพยนตร์แอนิเมชั่นต่างชาติระดับคุณภาพที่ได้รับเกียรติให้ฉายในช่วงการจัดงาน  The 11th China International Cartoon and Game Expo (CCG Expo) ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2558 ซึ่งการได้รับคัดเลือกครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยอย่างมาก


                               

                               

      
        ในโอกาสพิธีเปิดฉายภาพยนตร์ดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวย้ำถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย โดยเฉพาะภาพยนตร์เอนิเมชั่น ซึ่งไม่เพียงจะสามารถเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเชื่อมโยงความร่วมมือทาง เศรษฐกิจระหว่างไทยและจีนผ่านอุตสาหกรรมดิจิทัล แต่ยังเป็นอีกหนึ่งสื่อกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่าง ประชาชาชนของทั้งสองประเทศด้วย

        นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้ให้สัมภาษณ์ Hujiang Website ซึ่งเป็นสื่อสอนภาษาไทยของจีนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ และสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ในประเด็นด้านความสำคัญของการเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ รวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย จีน ซึ่งมีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2558 

        อนึ่ง กิจกรรมฉายภาพยนตร์เอนิเมชั่นไทยรอบปฐมทัศน์ในนครเซี่ยงไฮ้ เรื่องพระมหาชนก เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการนำภาคอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลไทยบุกตลาดดิจิทัลจีน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจำนครเซี่ยงไฮ้ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมผู้ประกอบการเอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมจีนและกรมวัฒนธรรมนครเซี่ยงไฮ้ให้การสนับสนุน ซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาสการแสดงผลงานและศักยภาพของภาคเศรษฐกิจดิจิทัลไทย รวมถึงแสวงหาโอกาสและความร่วมมือกับภาคธุรกิจดิจิทัลจีนและต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 40 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย- จีน ในปี 2558 ด้วย--------------------------------------------------------