กิจกรรม

 
 
04/08/2015

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสายการบิน Thai AirAsia X

         เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยนางสาวภัทรนันท์ พัฒิยะ รองกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้การต้อนรับนายนัตดา บุรณศิริ ประธานกรรมการฝ่ายบริหารสายการบิน Thai AirAsia X และคณะ ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ เพื่อหารือในโอกาสที่สายการบิน Thai AirAsia X จะเปิดเส้นทางการบินใหม่ระหว่างกรุงเทพฯ - นครเซี่ยงไฮ้

        
ประธานกรรมการฝ่ายบริหารและคณะแจ้งว่า การเปิดเส้นทางใหม่ของสายการบินThai AirAsia X จะสามารถรองรับการขยายตัวของชาวจีนที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศไทยมากขึ้น และต้องการที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของไทยในการเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวจีนต่อไป


                         

       
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชาวไทยที่พำนักอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ปริมาณการเดินทางของชาวจีนในนครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณาไปยังประเทศไทย ข้อมูลด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวจีน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายเส้นทางการบินของบริษัทฯ ในตลาดจีน รวมถึงการดำเนินกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย เพื่อบูรณาการความร่วมมือส่งเสริมให้ชาวจีนรู้จัก นิยมชมชอบ และเลือกเดินทางไปเที่ยวยังประเทศไทยมากขึ้น ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนกิจการของภาคธุรกิจไทยอย่างเต็มที่


                                


-----------------------------------------------