กิจกรรม

 
 
11/08/2015

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์/คลิปวีดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ “Thailand: love at First Sight” ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน

         เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่นายผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์/คลิปวีดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ “Thailand: love at First Sight” ในช่วงพิธีการเปิดงานสัปดาห์ภาพยนตร์ไทยในนครเซี่ยงไฮ้ประจำปี 2558 ณ โรงภาพยนตร์ Premiere International ศูนย์การค้า Global Harbour นครเซี่ยงไฮ้

        เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครเซี่ยงไฮ้จัดกิจกรรมพิเศษเชิญมิตรชาวจีนร่วมการประกวดภาพยนตร์/คลิปวีดีโอสั้นเกี่ยวกับความประทับใจในประเทศไทยแบบ Love at First Sight โดยประชาสัมพันธ์รับสมัครผลงานจากช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ และเวยโป๋ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 30 พฤษภาคม 2558 ซึ่งภายหลังครบกำหนดรับสมัครผลงาน สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก 14 ผลงานที่เข้าตามกรรมการให้ได้รับรางวัล โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 อันดับ แรก ได้แก่ 

(1) “รักไทยตั้งแต่แรกพบ รักนี้นับวันทวีคูณมากขึ้นของนาย Dai Chengliang  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 บัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินไทยเส้นทางไป - กลับ นครเซี่ยงไฮ้ - ไทย 2 ใบ และโรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว         

(2) “ใช้ชีวิตให้สุด ๆ ก่อนที่จะสายเกินไปของนาย Miu Yang  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 บัตรรับประทานอาหารไทยร้าน Coconut Paradise มูลค่า 1,000 หยวน

(3) “มหัศจรรย์ไทยแลนด์ของนาย Cheng Peihao ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 บัตรรับประทานอาหารไทยร้านครัวอีสาน มูลค่า 800 หยวน

       นอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับรางวัลชมเชยอีกจำนวน 7 รางวัล ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบกระเป๋าผ้านารายาเป็นของรางวัลในโอกาสการมอบรางวัลชนะเลิศแก่นาย Dai Chengliang สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำผลงานภาพยนตร์/คลิปวีดีโอสั้นของนาย Dai Chengliang เปิดฉายประชาสัมพันธ์ให้กับแขกและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ที่เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ภาพยนตร์ไทยในนครเซี่ยงไฮ้ประจำปี 2558 กว่า 300 คนได้รับชม และนาย Dai Chengliang ยังได้กล่าวถึงความในใจเกี่ยวกับความชื่นชอบประเทศไทยว่า ประเทศไทยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของตน และเชิญชวนให้เพื่อนชาวจีนได้เดินทางไปเยือนประเทศไทย เพื่อสัมผัสประสบการณ์ Love at First Sight ดั่งที่ตนมีต่อประเทศไทยอีกด้วย 

       การจัดกิจกรรมพิเศษครั้งนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก เนื่องจากผลงานภาพยนตร์/คลิปวีดีโอสั้นของผู้เข้าประกวดยังได้รับการประชาสัมพันธ์ต่อไปในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ของจีนอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทย รวมถึงการตระหนักถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีนที่มีมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง----------------------------------------