กิจกรรม

 
 
24/08/2015

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เปิดบูธผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทย ในกิจกรรมตลาดภาพยนตร์ (Film Market) ในช่วงงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ ปี 2558 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2558

         เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดบูธผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาพยนตร์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของไทยในกิจกรรมตลาดภาพยนตร์ (Film Market) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2558 ในช่วงงานเทศกาลภาพยนตร์นานา ชาตินครเซี่ยงไฮ้ ปี 2558 (Shanghai International Film Festival 2015) ศูนย์จัดแสดงสินค้านครเซี่ยงไฮ้ พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ซึ่งติดตามทำข่าวในโอกาสนี้

         กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยว่า ตลาดภาพยนตร์จีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพ เนื่องจากมีผู้บริโภคซึ่งมีความต้องการบริโภคสื่อบันเทิงและมีกำลังจับจ่ายใช้สอยจำนวนมาก อันเป็นโอกาสของภาคธุรกิจไทยศึ่งมีศักภาพและความพร้อมที่จะเข้าเจาะ ตลาดจีน อย่างไรก็ดี การจะเข้าทำตลาดในจีนได้นั้น ยังมีความท้าทายหลายประการอาทิ ภาษาจีน และการหาหุ้นส่วนที่เหมาะสม ซึ่งการที่ภาครัฐของไทยสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมตลาดภาพยนตร์ในนครเซี่ยงไฮ้อย่างต่อเนื่อง จะเป็นโอกาสหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยแสวงหาความร่วมมือกับผู้ประกอบการจีนและต่างชาติได้    

         ในปี 2558 นี้ มีผู้ประกอบการจำนวน 15 บริษัทจากประเทศไทยเข้าร่วมกิจก รรม ได้แก่ (1) บ.ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น (2) บ.ไรท์บียอร์น   (3) บ.คลองชัยพิคเจอร์ (4) บ.ทาเลนท์วัน  (5) บ.เบนีโทน ประเทศไทย (6) บ.แฮนด์เมด (7) บ.จีเอ็มอ็ม ไทฮับ (8) บ.โมโนฟิล์ม (9) บ.สยามฟิล์ม (10) บ.พระนครฟิล์ม (11) บ.เกทเวย์ทูดิจิทัล (12) บ.กันตนา โพสต์โปรดักชั่น (13) บ.สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์แนชชั่นแนล (14) บ.เอ็ม 39 และ (15) บ.ภาคภูมิใจ และยังมีผู้ประกอบการจีนและต่างชาติอื่น ๆ อาทิ ฝรั่งเศส อิตาลี อังกฤษ แคนาดา นิวซีแลนด์ ฯลฯ เข้าร่วมกว่า 300 บริษัท ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้ประกอบการไทยต่างเห็นพ้องกันว่าตลาดภาพยนตร์ในปี 2558 นี้ มีจำนวนภาคธุรกิจจีนและต่างชาติสนใจเข้ามาติดต่อธุรกิจมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงโอกาสของภาคธุรกิจไทยที่จะเข้าเจาะตลาดภาพยนตร์ของจีน 

        นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ยังได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่ผู้ประกอบการไทยที่เดินทางมายังนครเซี่ยงไฮ้เพื่อเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ศักภาพและผลงานของบริษัทตนในโอกาสนี้ด้วย

        อนึ่ง บูธผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาพยนตร์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของไทยในกิจกรรมตลาดภาพยนตร์ เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประจำนครเซี่ยงไฮ้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องของไทยได้เข้าร่วมออกร้านประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และศักยภาพของบริษัท ซึ่งในปี 2558 ถือเป็นการออกบูธครั้งที่ 5 ติดต่อกันของประเทศไทย นับตั้งแต่การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งแรกในปี 2554


-------------------------------------------