กิจกรรม

 
 
02/10/2015

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ โรงแรม Xiyuan นครหนานจิง มณฑลเจียงซู

                        เมื่อวันที่ 11 – 13 กันยายน 2558 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้  ได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เดินทางไปจัดโครงการกงสุลสัญจร และเข้าพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานจีนในนครหนานจิง มณฑลเจียงซู อาทิ การเข้าเยี่ยมคารวะ นายจาง เหลย  ( Zhang Lei รองผู้ว่าการมณฑลเจียงซู เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเจียงซูในด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังได้พบหารือกับนายจู เฉียวอี รองคณบดีการศึกษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยหนานจิง เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาและการดูแลนักเรียนไทย

                        เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558  สถานกงสุลใหญ่ฯ  ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร  ณ  โรงแรม  Xiyuan  เพื่อให้บริการด้านกงสุลแก่ประชาชนไทย เช่น การทำหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร การรับรองเอกสาร การลงทะเบียนคนไทย ตลอดจนพบปะชุมชนไทยในนครหนานจิง เพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คนไทยในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งแจกคู่มือคนไทย มีผู้เข้าร่วมประมาณ 70 คน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพบปะนักเรียนไทยในนครหนานจิง โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวเปิดงาน พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แนะนำบริการด้านกงสุลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในต่างแดนของนักเรียน/นักศึกษา ปิดท้ายด้วยช่วงถาม – ตอบ ซึ่งผู้เข้าร่วมได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตในจีน  พร้อมกันนี้ ผู้เข้าร่วมได้เขียนปณิธานความดี ปีมหามงคล เพื่อร่วมถวายเป็น “ของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในช่วงระหว่างสามปีที่เป็นมงคลฤกษ์ระหว่างปี 2558 – 2560 อีกด้วย

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวท้องถิ่น สำนักข่าว Xinhua Daily เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเจียงซูในด้านต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม และด้านการศึกษา การดำเนินการของรัฐบาลไทยในกรณีเหตุระเบิดแยกราชประสงค์ อีกทั้ง ได้ถ่ายวีดีโอคลิป ยืนยันสภาวะปกติในประเทศไทยพร้อมเชิญชวนชาวจีนให้มาท่องเที่ยวประเทศไทย ซึ่งสำนักข่าว Xinhua Daily จะนำไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์ต่อไป

                        โครงการกงสุลสัญจรจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บริการด้านกงสุลนอกสถานที่ และอำนวยความสะดวกแก่คนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการพบปะเยี่ยมเยียนชุมชนไทย ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานท้องถิ่นของจีนในการประสานงานเกี่ยวกับการดูแลคนไทยในเขตอาณา โครงการกงสุ ลสัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคนไทยในนครหนานจิง

กสญ. และคณะได้เข้าพบหารือรองผู้ว่าการมณฑลเจียงซู 


กสญ. และคณะร่วมรับประทานอาหารเย็นกับรองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศ มณฑลเจียงซู

กสญ. และคณะเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยหนานจิง


   

กสญ. กล่าวเปิดงานกิจกรรมพบปะนักเรียนไทย

รอง กสญ. และกงสุลฯ ตอบคำถามนักเรียนไทย

การให้บริการด้านกงสุลแก่คนไทย

กสญ. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์

กสญ. และคณะพบปะชุมชนไทยและนักศึกษาไทยในกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ โรงแรม Xiyuan

กสญ. ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว Xinhua Daily