กิจกรรม

 
 
22/10/2016

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดสมุดลงนามถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

        เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 59 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้นำทีมประเทศไทย ในนครเซี่ยงไฮ้ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้       ได้จัดสมุดลงนามถวายความอาลัย ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. -12.00 น. และ 14.30 – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ จนกว่าจะแจ้งเป็นอื่น  

1
        1 
1
         0  
1
สถานะวันที่ 19 ตุลาคม 2559   ได้มีผู้มาลงนามถวายความอาลัยกว่า 900 คน เป็นคณะกงสุล ในนครเซี่ยงไฮ้ ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน        ชาวไทยและชาวต่างชาติในนครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณา