กิจกรรม

 
 
16/11/2016

การจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช