กิจกรรม

 
 
14/11/2016

รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ให้การต้อนรับนางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และคณะ ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สสปน. ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติของไทยในตลาดนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณา และการบูรณาการการดำเนินงานระหว่าง สสปน. กับหน่วยงานทีมประเทศไทยฯ

สสปน. ได้ชี้แจงการดำเนินงานในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับตลาดจีนอย่างมาก เนื่องจากเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง และนักท่องเที่ยวจีนนิยมเดินทางมาไทย จึงเหมาะที่จะเชิญชวนผู้ประกอบการจีนให้ใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์จัดแสดงสินค้านานาชาติ ซึ่งรักษาการกงสุลใหญ่ฯ และผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทยได้เสนอแนะแนวทางการบุกตลาดจีน รวมทั้งยินดีประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการดำเนินของ สสปน. อย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติของไทยให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในตลาดนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณา

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่บริหารแบบ
เอกชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย หรือที่เรียกว่าอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ประกอบด้วยอุตสาหกรรมการจัดประชุม (Meeting) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  (Incentives)  อุตสาหกรรมการจัดประชุมนานาชาติ (Conventions) และอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibitions)