กิจกรรม

 
 
21/12/2016

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ บรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครเซี่ยงไฮ้ให้แก่คณะข้าราชการและนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอาวุโส ทหารเรือ รุ่นที่ 49

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ให้การต้อนรับ พลเรือตรี ภุชงค์ บุญคณาสันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธศาสตร์ทางเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมคณะข้าราชการและนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอาวุโส ทหารเรือ รุ่นที่ 49 รวม 49 คน ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะ และรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครเซี่ยงไฮ้ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ และตอบข้อซักถามของคณะ