กิจกรรม

 
 
20/03/2017

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ บรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับนครเซี่ยงไฮ้ให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 59 สายที่ 6

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ให้การต้อนรับ พลเอก วิทยา วชิรกุล ที่ปรึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 สายที่ 6 รวม 43 คน ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะ และรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจนครเซี่ยงไฮ้ ตลอดจนตอบข้อซักถามของคณะ