กิจกรรม

 
 
06/03/2017

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เดินทางเยือนเมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียงอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 1416 กุมภาพันธ์ 2560 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำนครเซี่ยงไฮ้ ได้เดินทางไปสำรวจศักยภาพทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความร่วมมือกับเมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายจาง เกิง นายกเทศมนตรีเมืองเวินโจว โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - จีน โอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับเมืองเวินโจวในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การศึกษา และการท่องเที่ยว ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้ประชาสัมพันธ์แนวคิด Thailand 4.0 นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทย พร้อมกล่าวเชิญชวนให้นักลงทุนจากเมืองเวินโจวไปลงทุนในไทย

                   นอกจากนี้  กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่บริษัท Kangnai ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตรองเท้าชั้นนำของประเทศจีน และได้รับฟังการบรรยายสรุปจากนายโจว จินเหมี่ยว รองประธานบริษัท Kangnai ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความสนใจและสอบถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบรองเท้า การส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และแนวทางการทำตลาดของบริษัท

                   เมืองเวินโจวตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งอยู่ภายใต้เขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดเป็นหนึ่งในสามเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของมณฑลเจ้อเจียง มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง โดยภาคเอกชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งระดับชาติ จึงเป็นโอกาสอันดีต่อประเทศไทยที่จะส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน และอื่น ๆ ระหว่างกันต่อไป 

รองนายกเทศมนตรีเมืองเวินโจวเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่กงสุลใหญ่ฯ และคณะ


กงสุลใหญ่ฯ และคณะ ได้ศึกษาดูงานที่ บ. Kangnai Group


ปลัดอำเภอหย่งเจีย เมืองเวินโจว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่กงสุลใหญ่ฯ และคณะ

กงสุลใหญ่ฯ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมืองเวินโจว