กิจกรรม

 
 
03/04/2017

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ นำคณะผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานการต่างประเทศมณฑลเจ้อเจียง เดินทางเยือนจังหวัดระยองและกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการเชิญมิตรประเทศไทยเยือนประเทศไทย ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 – 9 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 5 – 9 มีนาคม 2560 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้นำนายจิน หย่งฮุย อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลเจ้อเจียง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศฯ และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ รวม 7 คน เดินทางเยือนประเทศไทยภายใต้โครงการเชิญ มิตรประเทศไทยเยือนประเทศไทย ประจำปี 2560
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้นำคณะเยือนจังหวัดระยองและกรุงเทพมหานคร โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ซึ่งจังหวัดระยองได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับมณฑลเจ้อเจียง ตั้งแต่ปี 2554 และเข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ อีกทั้งยังได้ศึกษาดูงานต่าง ๆ ได้แก่ การเยี่ยมชมบริษัทจากมณฑลเจ้อเจียงที่ลงทุนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และนิคมอุตสาหกรรมไทย จีน จังหวัดระยอง การทัศนศึกษาพระที่นั่งอนันตสมาคม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สวนนงนุช และเกาะเสม็ด ทั้งนี้ การเยือนของคณะยังถือเป็นโอกาสในการเตรียมการเยือนอย่างเป็นทางการของนายเซี่ย เป่าหลง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานสภาประชาชนมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของมณฑลเจ้อเจียง ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2560

โครงการเชิญมิตรประเทศไทยเยือนประเทศไทยเป็นโครงการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรไทยกับบุคลากรจีนของมณฑลในเขตอาณา ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรจีนได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคมและวัฒนธรรมไทย เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนต่อไป 

คณะเข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

คณะพบหารือกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

คณะพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ

คณะเยี่ยมชมบริษัทมณฑลเจ้อเจียงที่ลงทุนในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดระยอง