กิจกรรม

 
 
20/04/2017

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานพิธีเปิด อาคารที่ทำการใหม่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานพิธีเปิดอาคารที่ทำการใหม่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีบุคคลสำคัญเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท อาทิ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กงสุลใหญ่และรักษาการกงสุลใหญ่ไทยในประเทศจีน นายจาง เสี่ยวซ่ง อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ รวมทั้ง ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและจีนเฝ้ารับเสด็จฯ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้และบ้านพักกงสุลใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘ ถนนว่านซาน เขตฉางหนิง นครเซี่ยงไฮ้         มีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๑๓.๒๕ ตารางวา และเป็นสถานที่ราชการของไทยแห่งที่ ๓ ในประเทศจีนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด หลังจากสถานกงสุลใหญ่ ณ        นครกว่างโจวและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง


1 

 1 

 1 

 1