กิจกรรม

 
 
25/04/2017

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมบรรยายหลักธรรมสำหรับชุมชนไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณาประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

        เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 9.30 – 16.00 น. นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ฯ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กล่าวเปิดงานกิจกรรมบรรยายหลักธรรมสำหรับชุมชนไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณาประจำปี 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชยสาโรกรุณาเดินทางเยือนนครเซี่ยงไฮ้เพื่อบรรยายธรรมและตอบคำถามทางธรรมอันเป็นประโยชน์สำหรับชาวไทยประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในต่างแดน รวมถึงอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเดินจงกรมและนั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนรวมกว่า 100 คน
ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดพิธีทำบุญถวายปัจจัยและสรงน้ำพระอาจารย์ชยสาโรเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์
อนึ่ง กิจกรรมบรรยายหลักธรรมสำหรับชุมชนไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในจีน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการ นักเรียนไทย นักธุรกิจ พนักงานบริษัท พ่อครัวแม่ครัว และแม่บ้านซึ่งสมรสกับชาวต่างประเทศ โดยได้เชิญวิทยากรจากประเทศไทยเป็นผู้บรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินชีวิต หลักธรรม แนวคิดในการพัฒนาตนเอง และการตั้งเป้าหมายในชีวิต เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในต่างแดนได้อย่างมีความสุข