กิจกรรม

 
 
10/05/2017

รองกงสุลใหญ่ฯ เปิด Thai Corner ณ สวนพฤกษศาสตร์นครเซี่ยงไฮ้

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทน กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ทำพิธีเปิด Thai Corner ณ สวนพฤกษศาสตร์นครเซี่ยงไฮ้ โดยมีทีมประเทศไทยผู้แทนจากธนาคารกรุงเทพ          จำกัด ประจำประเทศจีน และธนาคารกสิกรไทย สาขานครเซี่ยงไฮ้ เข้าร่วม

1

 รองกงสุลใหญ่ฯ ถ่ายภาพร่วมกับทีมประเทศไทย

รองกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวว่า Thai Corner ณ สวนพฤกษศาสตร์นครเซี่ยงไฮ้ แห่งนี้ซึ่งถือเป็นแห่งแรกที่จัดตั้งอยู่นอกรั้วสถาบันการศึกษา จึงสามารถเข้าถึงคนทุกระดับชั้นได้ง่ายกว่าการจำกัดอยู่แค่ภายในมหาวิทยาลัย ประชาชนในนครเซี่ยงไฮ้และเมืองใกล้เคียงก็สามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยได้สะดวกขึ้น โดย Thai Corner เป็นสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสานสัมพันธ์ไทย-จีนที่มีความใกล้ชิดอยู่แล้ว ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยทำเลที่ตั้งของศูนย์แห่งนี้รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ จึงช่วยเพิ่มบรรยากาศในการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

นอกจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเตรียมหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและประเทศไทยแล้ว ยังใช้ของตกแต่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ชาวจีนและชาวต่างชาติได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน ฝ่ายการเกษตรของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมสอนจัดดอกกล้วยไม้ไทย โดยเชิญนาย Wang Luchang นักจัดดอกไม้ที่มีชื่อเสียงของจีนมาเป็นวิทยากร โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญกงสุลใหญ่ประเทศอาเซียนและภริยา หรือผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ส่วนในช่วงบ่ายได้เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมจัดดอกไม้ด้วย

1

ภาพบรรยากาศการเปิด Thai Corner ณ สวนพฤกษศาสตร์นครเซี่ยงไฮ้