กิจกรรม

 
 
17/07/2017

กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ นำโดย นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์  กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำหรับชุมชนไทยในนครเซี่ยงไฮ้และบริเวณใกล้เคียง ณ ห้องเอนกประสงค์ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน ประกอบด้วย ข้าราชการทีมประเทศไทยในนครเซี่ยงไฮ้ ภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา ชาวไทยและชาวต่างชาติในนครเซี่ยงไฮ้และบริเวณใกล้เคียง การจัดงานเตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดฉายวีดิโอสาธิตวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พร้อมจัดอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รวมทั้ง ได้จัดอาหารว่างและอาหารกลางวันรับรองผู้มาร่วมงานด้วย โดยผู้มาร่วมงานต่างร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และผู้เข้าร่วมบางส่วนได้นำกลับไปเพื่อตั้งจิตอธิษฐานเพื่อจะนำมาใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ต่อไป

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ฯ และหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง สถานกงสุลใหญ่ฯ ขออภัยมา ณ ที่นี้