กิจกรรม

 
 
16/08/2017

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. สกญ. ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้  โดยมีนางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สกญ. ทีมประเทศไทย นักธุรกิจไทย ตลอดจนชุมชนชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียง ประมาณ 50 คน โดยทุกคนร่วมกันแต่งกายด้วยสีฟ้าอ่อน ในพิธีประธานได้กล่าวนำถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นชุมชนชาวไทยได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ

              สกญ. ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวไทยเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวผ่านช่องทางวีแชทและเว็บไซต์ของ สกญ. และได้จัดเตรียมสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ  ณ ที่ทำการ สกญ. ระหว่างวันที่ 9 – 14 สิงหาคม 2560