กิจกรรม

 
 
12/09/2017

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้นำคณะเข้าพบหารือกับคณะกรรมการบริหารเขตนิคมเทคโนโลยีชั้นสูงจางเจียง และบริษัทเทียนเทียนกั่วหยวน (Fruitday) จำกัด

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้นำคณะเข้าพบหารือกับนายหลี่ จิ่งเย่ (Li Jingye) รองประธาน คณะกรรมการบริหารเขตนิคมเทคโนโลยีชั้นสูงจางเจียง (Zhang Jiang High Tech Park) เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเขตนิคมเทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรมของนครเซี่ยงไฮ้ และต่อมา ได้พบหารือกับนายจ้าว กั๋วจาง (Zhao Guazhang) ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทเทียนเทียนกั่วหยวน (Fruitday) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคมฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนการนำเข้าผลไม้จากประเทศไทย

การพบหารือกับคณะกรรมการบริหารเขตนิคมเทคโนโลยีชั้นสูงจางเจียง

การพบหารือกับบริษัท เทียนเทียนกั่วหยวน (Fruitday) จำกัด