กิจกรรม

 
 
27/09/2017

รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาไทย - จีน ประจำปี 2560 จัดขึ้นโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ระหว่างวันที่ 12 – 19 กันยายน 2560  ในระหว่างการต้อนรับ รองกงสุลใหญ่ฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงอธิบายสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของนครเซี่ยงไฮ้ จากนั้นได้เชิญทุกคนถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน  ในช่วงเที่ยง รองกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่คณะอาจารย์และนักศึกษา ก่อนที่คณะอาจารย์และนักศึกษา จะเดินทางต่อเพื่อไปร่วมกิจกรรมอื่นตามหมายกำหนดการ

โครงการแลกเปลี่ยนฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาเกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น  ในครั้งนี้ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ม.นเรศวร ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยฉางโจว โดยได้ร่วมทำกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น เรียนภาษาจีน ทำอาหารจีน ปั้นเครื่องปั้นดินเผา และทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเมืองฉางโจว นครเซี่ยงไฮ้ และนครหนานจิง ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ มี 10 คน

รองกงสุลใหญ่ฯ บรรยายภารกิจของ สอท. และ สกญ. ในจีน รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของนครเซี่ยงไฮ้

  

รองกงสุลใหญ่ฯ ร่วมถ่ายรูปหมู่กับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ม. นเรศวร

รองกงสุลใหญ่ฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน